0775-584-108

contact@taxbackconsulting.es

                   Milog – Informatii generale

Începând cu 1 ianuarie 2015 autoritățile germane au implementat prevederi privind salariul minim (MiLoG) și Legea privind detașarea angajaților (AentG), angajatorii care detașază lucrători în Germania trebuie să furnizeze informații cu privire la data de începere și data anticipată de încheiere a detașării fiecăruia, persoana împuternicită și adresa la care sunt păstrate documentele doveditoare a plății salariului minim. Aparte de acestea din 1 Aprilie 2017 este obligatoriu la bordul camionului si Documentul A1. Prevederile legislative au în vedere limitarea unor practici incorecte de detașare a angajaților în Germania. Aceste prevederi se vor aplica și transportatorilor, chiar și pentru situațiile când operațiunile nu vizează piața germană, fiind doar în tranzit.

Neprezentarea declarației, prezentarea incorectă, incompletă, precum și neprezentarea în modul indicat sau la timpul precizat poate duce la stabilirea unei contravenții și aplicarea unei amenzi de până la 30 000 Euro.

                    Indeplinirea prevederilor

Transportatorii se pot conforma prevederilor germane prin transmiterea formularului corespunzător și prin pregătirea documentelor care dovedesc plata unui salariu de 8,84 Euro pe oră, pentru perioada lucrată de fiecare șofer în Germania.
Formularul completat se va transmite în scris la Biroul Direcției Finanțelor Federale (Bundesfinanzdirection) West din Koln, prin fax 0049 221 96 48 72 . Formularul 033037b este în limba germană și în alte limbi iar în atașament găsiți o traducere în limba română care păstrează formatul documentului original care s-a modificat destul de putin.

Formularul original il aveti AICI. Veti gasi de asemenea instructiuni in limba romana.

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, declaraţiile vor fi transmise online prin intermediul „Portalului de înregistrare a lucrătorilor cu salariu minim„.
care poate fi accesat începând cu data de 1 ianuarie 2017 sau pe pagina web ZOLL.DE  la rubrica „Services and Databases”. Dupa un scurt proces de înregistrare, declaratiile pot fi transmise online.

Notificarea trebuie să cuprinda  operațiunile dintr-o perioadă de până la 6 luni. Asta înseamnă că puteți transmite date referitoare la mai mulți șoferi și la mai multe operațiuni pentru o anumită perioadă. Pentru perioada de referință aleasă, va trebui să precizați toate operațiunile, chiar dacă ele se încadrează total sau parțial.

Informațiile trebuie transmise înainte de intrarea șoferului pe teritoriul german. Pentru informațiile transmise nu veți primi vreo aprobare sau confirmare, alta decât cea automată. Este recomandat, așadar, să păstrați confirmările automate ale transmiterii informațiilor solicitate.
Modificările apărute la programul transmis de dumneavoastră nu trebuie notificate biroului de raportare din Germania. În legătură cu acest aspect deosebit de important, care constituie o exceptare binevenită de la o reglementare excesivă, trebuie să fie clarificate unele aspecte, cum ar fi apariția unei curse noi, necuprinse în programul inițial, pentru care societatea trimite un nou șofer.

Pentru domeniul transporturilor, pentru activitățile normale de transport (denumite în aceste prevederi „mobile”) există unele simplificări, cea mai importantă fiind aceea de a înregistra doar numărul orelor lucrate, fără precizarea începerii și terminării fiecărei operațiuni. Pentru implementarea acestei simplificări nu există suficiente date în acest moment. Formularul oficial are doar rubricile stabilite iar activitățile fiecărui șofer pot fi declarate doar distinct.

Reglementările referitoare la salariul minim sunt mai ample și facem referire doar la aspectele valabile pentru transportatori și analizăm procedura cea mai simplă. Datele referitoare la operațiunile pe teritoriul german trebuie păstrate pentru o perioadă de 2 ani. Modalitatea cea mai simplă de păstrare este păstrarea la sediul transportatorului, situație în care pe formularul indicat se va semna la pagina 1, a doua rubrică denumită Declarație.

Partea din angajament referitoare la documentele doveditoare trebuie finalizată de angajator la cel mult 7 zile după ce operațiunea a fost finalizată. Informațiile concrete despre timpul efectiv lucrat de un șofer sunt stabilite după terminarea operațiunii și, pe baza lor, se determină drepturile cuvenite. Până la termenul de 7 zile după încheierea cursei, informațiile transmise prin formular, cu estimările aferente, sunt suficiente pentru conformarea la procedură.

Din cele precizate reiese și necesitatea existenței unei evidențe cu operațiunile derulate, cu raportările trimise și cu dovezile de plată a salariului minim pentru perioada lucrată în Germania. Indiferent de sistemul de organizare a evidențelor de fiecare transportator, ar fi prudent ca o copie a documentelor respective să fie păstrate separat pentru a putea fi furnizate, la primirea unei solicitări.

                  Dovada plății salariului minim

Dacă un șofer al unei firme străine intră în Germania, el este îndreptățit să primească salariul minim de 8,84 Euro pe oră (valoare valabilă de la 1 ianuarie 2017, anterior era 8,5 euro pe oră) pentru perioada de timp lucrată în această țară. Salariul minim este datorat pentru perioada lucrată în Germania iar aceasta nu include pauzele legale. Curtea de Justiție a Uniunii Europene care a arătat, în cauza C-396/15, că statul care stabilește reglementările sale de muncă nu poate să se substituie statului de rezidență al transportatorului. În mod concret, alături de alte elemente ale deciziei, s-a stabilit că este acceptabilă diurna ca parte a dovedirii achitării salariului minim. Curtea a observat ca, din moment ce o indemnizatie pentru deplasarea zilnica nu este platita cu titlu de rambursare a cheltuielilor suportate efectiv de lucrator pentru detasare, aceasta trebuie considerata, in conformitate cu directiva detașării lucrătorilor, ca fiind o alocatie specifica detasarii si, astfel, ca facand parte din salariu.

Autoritățile germane cu atribuții în implementarea prevederilor și care au fost contactate au precizat că problemele legate de legislația muncii pot fi clarificate doar de ministerul de resort. Într-un răspuns la o întrebare pe tema prevederilor MiLog, reprezentanții Ministerului Muncii din Germania au precizat că diurna poate fi considerată o dovadă a plății salariului minim, în anumite condiții pe care, în general, transportatorii le îndeplinesc. Traducerea acestei scrisori este în fișierul atașat.

Conform unor informatii postate pe situl Vamii germane, diurna este acceptata ca dovada a platii cu exceptia unei sume de 452 de Euro care are altă justificare decât cea acceptată pentru salariul minim şi se poate deduce că ar fi un fel de coș minim de supraviețuire în Germania. Mai concret, din diurna stabilită, suma de 452 Euro impărțită la 30 de zile, adică 15 Euro zilnic nu pot conta pentru dovada salariului minim.

Calcularea salariului minim în cazul deplasărilor pe termen scurt, care vor fi cel mai frecvente în transportul rutier internațional, se va efectua astfel:
Conform Secțiunii 2(6) din Ordonanța privind Taxele de Asigurări Sociale, în cazul în care într-o lună calendaristică lucrătorul nu este angajat permanent în activități care intră în sfera de aplicare a Legii Salariul Minim pe economie, sumele calculate se înmulțesc cu
10/30 pentru fiecare zi reprezentând cifra prevăzută în Ordonanța privind Taxele din Asigurări Sociale pentru a rezulta suma care urmează să fie dedusă.

Exemplu:
Un angajat care este detașat în Germania și lucrează acolo zece zile în luna aprilie primește o diurnă de 10 x 45 de euro = 450 euro pentru perioada respectivă. În cazul în care diurna acoperă, printre alte cheltuieli, costul de cazare și masă în Germania, totalul de 452 de euro pe lună este deductibil în conformitate cu Ordonanța privind Taxele de Asigurări Sociale din Germania. În acest exemplu sunt recunoscute 10/30 (a treizecea parte pe zi) = 1/3 din acest total, care reprezintă 150.66 de euro. Aceasta înseamnă că [450 euro – 150.66 euro =] 299.34 euro, sumă considerată ca salariu minim pe economie conform legislației germane.)

Într-un răspuns la o interpelare a transportatorilor, Ministerul de Finanțe din Germania a precizat ulterior că din suma de 452 de Euro, formată din 236 Euro pe lună pentru mese și 223 euro pe lună pentru cazare, suma de 233 euro poate fi dedusă dacă șoferul beneficiază de un pat corespunzător în cabina vehiculului. Așadar, suma zilnică din diurnă ce nu poate fi efectiv luată în calcul pentru dovedirea salariului minim este de 7,63 Euro pe zi.

Din scrisoarea la care am făcut referire mai sus și din rezultatele unor controale deja efectuate de autoritățile germane a reieșit și care sunt documentele solicitate de autoritățile germane, de la sediul transportatorului, ulterior unui control în trafic.

 

Există prevederi care stipulează o răspundere a expeditorului german pentru transportatorul străin căruia-i subcontractează o cursă. Expeditorul va fi considerat de autoritățile germane ca garant al plății salariului minim, așa că, în situațiile în care transportatorii nu se conformează obligațiilor, expeditorii germani ar putea fi obligați să plătească drepturile șoferilor. Această prevedere poate conduce la situația în care expeditorii germani să solicite subcontractorilor lor să precizeze care este modalitatea cu care pot dovedi că s-au conformat.

                 Reguli pentru întocmirea situațiilor prezentate ca dovadă

Există informații oficiale și există informații despre firme care au răspuns cu succes solicitărilor autorităților germane. Pe baza lor se pot prezenta câteva reguli:

– Salariul din România este stabilit pentru o lună. Pentru a respecta cerințele germane, acesta trebuie calculat și pe oră. Pentru anul 2015, calculul se poate face la o medie de 169 de ore lunar;

– Salariul mediu orar în lei se transformă în euro la cursul oficial publicat regulat;

– Diurna este acceptată ca dovadă a plății salariului minim după scăderea acelei părți de 1/3 din diurna stabilită de Germania (45 Euro pe zi), adică 15 Euro zilnic;

– Diurna folosită ca dovadă pentru Germania este cea calculată pentru zilele petrecute în Germania, după regulile de acordare a diurnei în România;

– Orele de lucru pe Germania nu sunt doar cele de condus ci și cele în care șoferul a fost la dispoziția firmei pentru alte activități, chiar și pentru a aștepta încărcarea; pauzele și repausul legal se vor scădea din timpul petrecut în Germania.

În concluzie:

– se stabilește salariul pe oră din România;

– se transformă salariul în Euro pe oră, la cursul oficial, publicat regulat;

– se calculează numărul de ore lucrate în Germania;

– se calculează sumele care i se cuvin șoferului, înmulțind numărul de ore cu suma oficială din Germania (8,87 Euro de la 1 ianuarie 2017);

– se calculează drepturile sociale de hrană ale șoferului pentru Germania (7,63 Euro pe zi, indiferent de numărul de ore lucrate pe zi);

– diferența dintre suma ce i se cuvine pentru ziua respectivă conform prevederilor germane (adică salariul minim + indemnizația socială de hrană pentru Germania) și salariul din Romania se poate achita prin diurnă;

– cu cât șoferul lucrează mai multe ore pe zi în Germania, cu atât suma cuvenită pentru acea zi se apropie de 45 euro (care este o diurnă relativ des folosită de transportatorii români) sau chiar depășește 45 Euro. În situația în care depășește 45 Euro, societatea trebuie să mai rezolve o problemă administrativă: stabilirea unei diurne peste diurna (exemplul dat de 45 Euro) trecută în contractul de bază cu toți angajații societății.

                  Modele de documente de evidență

Pentru conformarea la prevederile MiLog, cu precizările suplimentare existente, se vor întocmi şi păstra câteva documente :
– Formularul de raportare oficial
– Contractul de muncă al şoferilor
– Documente de calcul al drepturilor salariale şi de diurnă ale şoferilor
– Documentele de plată a salariilor şi diurnelor
– Documente de evidenţă a timpilor de lucru pe Germania.

La baza oricăror documente de evidenţă a plăţii salariului minim se află evidenţa timpilor de lucru. Pentru evidenţa timpilor de lucru se pot folosi:

– Tabele excell personalizate, din care vă prezentăm în ataşament un modele obţinute prin grija domnului Gogutz de la Kefren Express: Milog Jurnal

– Formulare germane tipizate ca cel din ataşament: Tageskontrollblatt, la care aveţi un model de completare în fişierul model dombi alex

Calculul drepturilor cuvenite se poate face cu un tabel excell de tipul celui din ataşament: Plata Milog.

Vă recomandăm să efectuaţi şi să păstraţi plata diurnei pe fiecare cursă, separat de plata altor avansuri cu scop operaţional, pentru a ajuta la clarificarea că acele sume plătite au avut ca scop exclusiv diurna şi nu alte cheltuieli.

Documentele pentru evidenţă folosite pot fi traduse în germană regulat, sau la solicitarea autorităţilor germane. Vă recomandăm să traduceţi în germană contractul şoferilor şi să folosiţi tabele cu cap de tabel mixt (român-german). Alte documente doveditoare vor fi traduse doar dacă vor fi solicitate.

Urmareste-ne pentru a te tine la curent cu ultimele noutati din domeniu.