0775-584-108

contact@taxbackconsulting.es

Statul roman va trebui sa inapoieze 1 miliard de euro pentru toate tipurile de taxe care s-au platit din 2006 pana in 2017 cand s-au eliminat. Numarul celor care au de recuperat taxele ajunge la 1 milion. Din 24 August 2017 taxa auto achitata in anii anteriori poate fi recuperata pe cale administrativa printr-o cerere catre ANAF. Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanta de Urgenta 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa auto, de mediu, poluare, etc. printr-o cerere depusa la ANAF, cu sumele achitate. Cererile de restituire se depun pana la data de 31 august 2018 cel tarziu pentru toate tipurile de taxa auto. Restituirea sumelor se realizeaza în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

-pentru taxa specială/poluare/emisii poluante pentru autovehicule în perioada 1 Ianuarie 2018 – 31 Decembrie 2018;

-pentru timbrul de mediu autovehicule, în perioada 1 Septembrie 2018 – 31 Martie 2019.

La cererea de restituire se va anexa, în original sau in copie:

-documentul doveditor al platii taxei de poluare respectiv chitanta fiscală sau ordinul de plata si extrasul de cont care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copiile cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare. Toate copiile vor fi conformate cu originalul si semnate. In situatia achitarii sumelor prevazute ca taxa auto de catre societatile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de catre proprietarii care au achizitionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.

Nivelul dobanzii va fi cel prevazut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Incepand cu data de 1 Februarie 2017 s-au eliminat 102 taxe, s-a abrogat OUG nr. 9/2013 si s-a eliminat taxa auto de timbru de mediu, respectiv taxa de inmatriculare auto dar și modalitatea veche de restituire a taxelor auto achitate anterior.

In August 2017 a intrat în vigoare noua modalitate de restituire a taxei auto. Actul normativ are in vedere necesitatea armonizarii legislatiei nationale cu hotararile Curtii de Justitie a Uniunii Europene si evitarea posibilei declansari a unei actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene.

Aici poti descarca cererea pentru restituirea Taxei Auto.

Urmareste-ne pentru a te tine la curent cu ultimele noutati din domeniu.